KONFERENCJA HERALDYCZNA W WILNIE

Z okazji Światowego Dnia Heraldyki, odbyła się 14 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Wilnie konferencja heraldyczna z udziałem gości z Belgii, Finlandii, Francji, Gruzji, Łotwy, Niemiec i Polski. Tematami referatów były między innymi: Historia i mity związane z symbolami państwowymi Ukrainy, rejestr herbów w Finlandii, francuska heraldyka miejska odzwierciedleniem polityki (XVV-XXI w.), symbolika herbów miejskich Gruzji, heraldyka miejska we Flandrii i figury fantastyczne w heraldyce litewskiej.

W czasie konferencji odbyła się uroczystość przedstawienia nowych herbów i chorągwi siedmiu gmin litewskich.