Alfred Znamierowski

Alfred Znamierowski jest jednym z czołowych na świecie weksylologów i heraldyków. Nagrodzony przez FIAV (Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Weksylologicznych) tytułem FELLOW OF THE FEDERATION oraz VEXILLONEM – najwyższą nagrodą za wkład w rozwój weksylologii. Członek honorowy Centro Italiano Studi Vessillologici (Włochy), członek Deutsche Geselschaft für Flaggenkunde (Niemcy), The Flag Institute (Wielka Brytania), Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, The International Heraldry Society oraz Fellow of the Czech Center of Vexillology (Czechy).

Znamierowski interesował się flagami od dzieciństwa, a pierwsze notki o flagach i ich symbolice publikował od 1960 r. w tygodniku „Dookoła Świata”. W latach 1962-1965 jego notki i artykuły ukazywały się w miesięcznikach „Morze”, „Kontynenty” i „Magazyn Polski” oraz tygodnikach „Panorama Północy” i „Skrzydlata Polska”.

Będąc na emigracji, w latach 1973-1978 współpracował z wybitnym heraldykiem i weksylologiem niemieckim Ottfriedem Neubeckerem. Między innymi wykonał setki ilustracji herbów do jego książki „Wappen Bilder Lexikon” i do „Brockhaus Enzyklopedie”. W tym samym czasie zaczął współpracę z czołowym weksylologiem amerykańskim Whitney Smithem i wykonał prawie tysiąc barwnych ilustracji herbów i flag wszystkich państw świata do jego książki „Flags Through the Ages and Across the World”, a później (do 1999 r.) był głównym artystą wydawanego przez Smitha pisma „The Flag Bulletin”.

W 1979 r. Znamierowski założył w San Diego w Kalifornii „The Flag Design Center” – profesjonalny ośrodek, zajmujący się projektowaniem flag dla instytucji i osób prywatnych oraz gromadzeniem, analizowaniem i publikowaniem danych o wszelkiego rodzaju flagach historycznych i obecnych z całego świata. Od 1981 ośrodek ten był członkiem FIAV – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Weksylologicznych, która co dwa lata organizuje międzynarodowe kongresy weksylologiczne. Z inicjatywy Znamierowskiego XVI Kongres FIAV odbył się w 1995 r. w Warszawie. Parę lat wcześniej powstało Polskie Towarzystwo Weksylologiczne, którego Znamierowski był współzałożycielem, w latach 1997-2000 prezesem, a od 2000 r. wiceprezesem.

Po powrocie do Polski w 1994 r., wydał w 1995 r. drukiem książkę „Stworzony do chwały” – monografię Orła Białego, który 700 lat wcześniej stał się herbem Królestwa Polskiego. W 1999 r. opublikował w Londynie po angielsku fundamentalną pracę weksylologiczną „The World Encyclopedia of Flags”, za którą został przez FIAV uhonorowany w 2003 r. nagrodą „Vexillon”.

W 1997 r. Znamierowski założył w Warszawie Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, którego głównym zadaniem jest projektowanie znaków jednostek samorządu terytorialnego i badanie heraldyki i weksylologii samorządowej. Od 2007 r. Instytut działa w Górkach Wielkich i do tej pory ma w dorobku projekty herbów, flag, sztandarów, pieczęci i insygniów, przyjętych przez ponad 180 powiatów oraz gmin miejskich i wiejskich.

Poniżej prezentujemy wykaz (niestety niepełny) jego prac:

KSIĄŻKI

 1. „Stworzony do chwały”, Editions Spotkania, Warszawa, 1995.
 2. “The World Encyclopedia of Flags”, Anness Publishing Ltd., London, 1999.
 3. „Flags Through the Ages, a Guide to the World of Flags, Banners, Standards and Ensigns”, Southwater, London, 2000.
 4. „Flags of the World, an Illustrated Guide to Contemporary Flags”, Southwater, London, 2000.
 5. „World Flags Identifier”, Lorenz Books, London 2001.
 6. „Flagi świata”, Horyzont, Warszawa 2002.
 7. „Insygnia, symbole i herby polskie”, Świat Książki, 2003.
 8. „Herbarz rodowy”, Świat Książki, 2004.
 9. „Wielka księga heraldyki”, Świat Książki 2008.
 10. „Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego”, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Górki Wielkie-Cieszyn 2011.
 11. Orzeł Biały, znak państwa i narodu, Bajka, Warszawa 2016
 12. Heraldyka i weksylologia, Arkady, Warszawa 2017

WYDAWNICTWA INSTYTUTU HERALDYCZNO-WEKSYLOLOGICZNEGO

„Katalog weksyliów samorządowych”:

 • zeszyt 1, marzec 2000.
 • zeszyt 2, wrzesień 2000.
 • zeszyt 3, grudzień 2000.
 • zeszyt 4, marzec 2001.
 • zeszyt 5, październik 2002.
 • zeszyt 6, październik 2010.
 • zeszyt 7, październik 2011.
 • zeszyt 8, kwiecień 2012.
 • zeszyt 9, listopad 2012.
 • zeszyt 10, marzec 2013.
 • zeszyt 11, październik 2014.

„ Flagi polskie/Flags in Poland”

 • zeszyt 1, czerwiec 2008.
 • zeszyt 2, wrzesień 2008.
 • zeszyt 3, grudzień 2012.

ARTYKUŁY

 1. Skąd się wziął Union Jack ?, „Dookoła świata” , luty 1960.
 2. Flagi wolnej Afryki (I, II, III), „Dookoła świata”, 1960.
 3. Czy znasz te bandery ? (1 – 12), „Morze”, 1960, 1961.
 4. Flagi lotnicze (kilkanaście odcinków), „Skrzydlata Polska”, 1961, 1962.
 5. Afryka 1962, „Panorama północy”, 1962.
 6. Pod piętnastoma flagami, „Magazyn polski”, listopad 1962.
 7. Flagi z krzyżami, „Panorama północy” 9 XII 1962.
 8. Rok flagowy: Afryka, „Magazyn polski”, luty 1963.
 9. 50 gwiazd USA, „Magazyn polski”, kwiecień 1963.
 10. Siedem flag – trzy kolory, „Magazyn polski”, maj 1963.
 11. Małe, mniejsze i najmniejsze, „Magazyn polski”, czerwiec 1963.
 12. Flagi organizacji międzynarodowych, „Magazyn Polski”, 1963.
 13. Do ONZ zostały przyjęte…do ONZ nie należą…, „Magazyn Polski”, 1963.
 14. Rocznice i flagi (kilkanaście odcinków), „Kontynenty”, 1964.
 15. Tysiąc lat pod znakiem Orła Białego, „Wiadomości” (Londyn) 24 IV 1966.
 16. The White Eagle of Poland, „The Flag Bulletin”, XIII/4, 1974.
 17. Renesans symboli narodowych, „Relax” (Chicago, USA), Nr 17 i 18, 1992.
 18. O koronie Orła Białego bez emocji, „Relax” (Chicago, USA), Nr 19 i 20,
 19. 200 lat Virtuti Militari, „Gazeta” (Toronto, Kanada) Nr 73, 26-28 VI 1992.
 20. O orłach i „nielegalnej” fladze, „Spotkania”, listopad 1992.
 21. 20th Century Polish Flags, „The Flag Bulletin”, Nr 154, 1993.
 22. Belweder pływa?, „Życie Warszawy”, 25 I 1994.
 23. Polska nie jest wyspą, „Życie Warszawy, 22 II 1994.
 24. Anmerkungen zum Flaggenbuch von 1939, „Der Flaggenkurier” Nr 2, 1996.
 25. Elementy herbu polskiego 1295-1995, w: „Orzeł Biały, herb Państwa Polskiego, 1996.
 26. Characteristics of American Municipal Flags, „The Flag Bulletin”, Nr 173, 1997.
 27. Wielka Brytania, „Morze”, październik 1997.
 28. Posiadłości Wielkiej Brytanii, „Morze”, listopad 1997.
 29. Skandynawskie krzyże, „Morze”, grudzień 1997.
 30. Skandynawskie krzyże, „Morze”, styczeń 1998.
 31. Heraldyczna bieda, „Mazowieckie to i owo”, 15 stycznia 1998.
 32. Skandynawskie krzyże (3), „Morze”, luty 1998.
 33. Herby miejskie w Polsce, w: „Godło i barwa Polski samorządowej, Warszawa, 1998.
 34. Terminologia stosowana w heraldyce i weksylologii, w: jak wyżej.
 35. Holandia, Niemcy, „Morze”, marzec 1998.
 36. Bocheńskie herby, „Kronika bocheńska”, marzec 1998.
 37. Rosja, „Morze”, kwiecień 1998.
 38. Słowenia, „Morze”, maj 1998.
 39. Jugosławia, „Morze”, czerwiec 1998.
 40. Stany Zjednoczone (1), „Morze”, lipiec 1998.
 41. Stany Zjednoczone (2), „Morze”, sierpień 1998.
 42. Symbole samorządowe w województwie katowickim, w: „Godło i barwa Polski samorządowej, herby i flagi Górnego Śląska i Zagłębia”, Katowice, 1998.
 43. Korea, „Flaga”, Nr 1, styczeń-luty 1999.
 44. Herb i flaga gminy, „Wspólnota”, 17 kwietnia 1999.
 45. Polskie flagi samorządowe, „Flaga, Nr 4-5, lipiec-październik 1999.
 46. 80 lat biało-czerwonej, „Nasz Dziennik”, 28-29 VIII 1999.
 47. Burundi, „Flaga”, Nr 6, listopad-grudzień 1999.
 48. Patriotyzm a heraldyka, „Nasz Dziennik”, 3 XII 1999.
 49. Stany Zjednoczone, „Flaga”, Nr 7, styczeń-luty 2000.
 50. Proporzec, chorągiew, flaga, sztandar, „Flaga” Nr 11, październik-listopad 2000.
 51. Genealogia barw panarabskich, „Flaga” Nr 15, maj-czerwiec 2001.
 52. Zasady projektowania flag samorządowych, „Gazeta gmin, powiatów i województw RP”, XII 2001/I 2002.
 53. Sekrety flag, „Poznaj Świat”, maj 2003.
 54. Cztery kolory Arabów, „Poznaj Świat”, czerwiec 2003.
 55. Cztery kolory Arabów (2) , „Poznaj Świat”, lipiec 2003.
 56. Flagi całkiem nowe, „Poznaj Świat”, sierpień 2003.
 57. Flagi egzotyczne, „Poznaj Świat”, wrzesień 2003.
 58. Flagi międzynarodowe, „Poznaj Świat”, październik 2003.
 59. Państwa nie uznane, „Poznaj Świat”, listopad 2003.
 60. Pod znakiem krzyża (1), „Poznaj Świat”, grudzień 2003.
 61. Pod znakiem krzyża (2) , „Poznaj Świat”, styczeń 2004.
 62. Pod znakiem krzyża (3) , „Poznaj Świat”, luty 2004.
 63. Pod znakiem krzyża (4) , „Poznaj Świat”, marzec 2004.
 64. Flagi słoneczne (1) , „Poznaj Świat”, kwiecień 2004.
 65. Flagi słoneczne (2) , „Poznaj Świat”, maj 2004.
 66. Flagi słoneczne (3) , „Poznaj Świat”, czerwiec 2004.
 67. Islamski Półksiężyc, „Poznaj Świat”, lipiec 2004.
 68. Orzeł „piastowski” i fabryki – komunistyczna spuścizna w polskiej heraldyce miejskiej, w: „Ministri Historiae”, Lietuvos istorijos institutas, Wilno 2013.
 69. Brazylia, „Weksylia” nr 1. styczeń-luty 2015.
 70. Krótka rozprawa o nazwach weksyliów, „Weksylia” nr 2. marzec-kwiecień 2015.
 71. Monumentalne flagi, „Weksylia” nr 3. maj-czerwiec 2015.

INNE PRACE

 1. Ilustracje we wszystkich wymienionych wyżej artykułach.
 2. Referat „Symbolism of celestial bodies on flags”, 5th International Congress of Vexillology, London, wrzesieñ 1973.
 3. Projekty kilku herbów osobistych, wykonane wspólnie z dr Ottfriedem Neubeckerem lub samodzielnie, Niemcy 1974 – 1978.
 4. Projekty kilku herbów osobistych i jednego parafialnego oraz kilkunastu flag osobistych, dwóch firmowych i trzech miejskich, Stany Zjednoczone 1979 – 1985.
 5. Specyfikacje historycznych i obecnych flag ponad 250 państw i terytoriów oraz 50 stanów USA używanych w XX w., Flag Design Center, 1979-1989.
 6. Projekty 12 chorągwi heraldycznych, Playboy Hotel & Casino, Atlantic City, USA, 1981.
 7. Referat „Characteristics of U.S. Civic Flags”, 9th International Congress of Vexillology, Ottawa, sierpień 1981.
 8. Nagrodzony pierwszą nagrodą projekt znaczka Fundacji Światowej Wspólnoty Polonijnej, 1982.
 9. Referat „Flag Specifications”, 15th International Congress of Vexillology, Zurych, sierpień 1993.
 10. Referat „Errors and Omissions in the Flaggenbuch 1939”, 16th International Congress of Vexillology, Warszawa, lipiec 1995.
 11. Referat „Elementy herbu polskiego 1295 – 1995”, Sesja naukowa „Orzeł Biały, herb państwa polskiego”, Zamek Królewski w Warszawie, 27-28 VI 1995.
 12. Ponad dwieście haseł heraldycznych, weksylologicznych i falerystycznych, „Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna”, tomy XXIII-XXVIII, Suplement, Klub Wydań Encyklopedycznych, Warszawa-Poznań, 1997 -1998.
 13. Projekty herbów i flag oraz opracowania graficzne herbów ponad 180 powiatów oraz gmin miejskich i wiejskich, Polska 1997-2015.
 14. Referat „Weksylia miast i jednostek samorządowych w Europie”, UMCS w Lublinie, 8 XI 2000.
 15. Referat „Herby byłych prowincji i i krajów niemieckich należących obecnie do Polski”, Sesja naukowa „Heraldyka polska w okresie II wojny światowej (1939-1945)”, Włocławek 14-15 X 2004
 16. Referat „Polskie barwy narodowe”, Akademia Umiejętności w Krakowie, 2009.
 17. Referat „Heraldyka od zarania do dnia dzisiejszego”, posiedzenie Towarzystwa Genealogicznego, Częstochowa 2013.
 18. Referat „Typologie vlajek územní samosprávy v Polsku”, 5. Český národní vexilologický kongres, Liberec 2012.
 19. Referat „Funkcje i użycie herbu miejskiego“, I Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna, Cieszyn 2012.
 20. Referat „Kamień węgielny weksylologii i heraldyki”, II Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna, Cieszyn 2014.

ILUSTRACJE

 1. Ponad 150 herbów miast, ziem i państw (czarno-białe), O. Neubecker, W. Rentzmann, „Wappen Bilder Lexikon”, Battenberg Verlag, Munchen, 1974.
 2. Prawie 1000 barwnych herbów i flag wszystkich pañstw œwiata, W. Smith, „Flags Through the Ages and Across the World”, McGraw-Hill Book Company, 1975.
 3. Ponad 100 herbów miejskich (czarno-białe), „Brockhaus Encyklopedie”, wydania od 1976.
 4. Ponad 70 rysunków herbów i flag (barwne i czarno-białe), W. Smith, „Bahamian Symbols”, „Flag Bulletin” Volume XV, Nr 2-3, March – June 1976.
 5. Flagi wszystkich państw świata (barwne), „The American Academic Encyclopedia”, 1980.
 6. 1500 barwnych ilustracji herbów i flag wszystkich państw świata, „W. Smith, „Flags and Arms across the World”, McGraw-Hill Book Company, New York – St. Louis – San Francisco, 1980.
 7. Setki rysunków flag i herbów (głównie czarno-białe), „The Flag Bulletin” (Winchester USA), 1980-1999.
 8. Flagi wszystkich państw świata i 50 stanów USA (barwne), „Citicorp Annual Report 1982”.
 9. 12 flag historycznych (czarno-białe), „Massachusetts Historical Flags”, Arsenal Mall, Watertown, USA, 1982.
 10. Flagi 50 stanów USA, Houghton Mifflin, 1982.
 11. Flagi wszystkich państw świata (barwne), „New Standard Encyclopedia”, 1982.
 12. Flagi wszystkich stanów i terytoriów USA, ROTC, 1982.
 13. Flagi wszystkich państw świata (barwne), „World Book Encyclopedia”, 1983-1997.
 14. Flagi wszystkich państw świata (barwne), katalog Dettra Flag Company, 1984.
 15. Flagi wszystkich państw świata (barwne), International College of Dentists, 1989.
 16. Flagi i herby wszystkich państw świata (barwne), „Nowa encyklopedia powszechna PWN”, Warszawa 1995-1996.
 17. 150 herbów i flag (w większości barwne), „Stworzony do chwały”, Editions Spotkania, Warszawa, 1995.
 18. Okładka książki W. Panek „Hymny polskie”, Grupa Wydawnicza „Słowo”, Poznań, 1996.
 19. Herby wszystkich państw świata (czarno-białe), „Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna”, tomy XXIII-XXVIII, Suplement, Klub Wydań Encyklopedycznych, Warszawa-Poznań, 1997 -1998.
 20. Barwne rysunki herbów i flag państwowych, „Europa Wschodnia, Azja Północna i Środkowa, Zakaukazie”, Wiedza Powszechna, 1997.
 21. Flagi wszystkich państw i terytoriów świata (barwne), „Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna”, tomy XXIII-XXVIII, Suplement, Klub Wydań Encyklopedycznych, Warszawa-Poznań, 1997-1998.
 22. 18 rysunków (barwne), „Godło i barwa Polskie samorządowej”, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 1998.
 23. 1400 ilustracji (barwne rysunki i zdjêcia), „The World Encyclopedia of Flags”, Anness Publishing Ltd., London, 1999.
 24. Ponad 250 barwnych ilustracji, „The Complete Book of Heraldry”, Anness Publishing Ltd, 2002.