Alfred Znamierowski

Alfred Znamierowski has been working on the field of vexillogy and heraldry for almost 60 years.

1960-1964 published dozens of notes and articles on flags in the Polish press,

1973 presented his first paper during the 5th International Congress of Vexillology in London,

1974-1999 collaborated with Whitney Smith’s Flag Research Center as the chief artist,

1975-1978 collaborated with Ottfried Neubecker doing hundreds of illustration for his books,

1978 founded in San Diego (CA) The Flag Design Center (FIAV member 1981-1997),

1995 published his first of more than 20 books on vexillology and heraldry,

1997 founded in Warsaw Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny (FIAV member since 2001),

1999 published in London fundamental book The World Encyclopedia of Flags,

2000 became a member of the Komisja Heraldyczna (Polish state Commission of Heraldry),

2001 recognized by FIAV as a Fellow of the Federation,

2003 received Vexillon,

2012 organized the first of three biannual international conferences on heraldry and vexillology in Cieszyn,

2017 became a member of the Rada Numizmatyczna (numismatic council) at the National Bank.

WORKS OF ALFRED ZNAMIEROWSKI

BOOKS

1. „Stworzony do chwały”, Editions Spotkania, Warszawa, 1995.
2. „The World Encyclopedia of Flags”, Anness Publishing Ltd., London, 1999.
3. „Katalog weksyliów samorządowych”, zeszyt 1, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, March 2000.
4. „Katalog weksyliów samorządowych”, zeszyt 2, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, September 2000.
5. „Flags Through the Ages, a Guide to the World of Flags, Banners, Standards and Ensigns”, Southwater, London, 2000.
6. „Flags of the World, an Illustrated Guide to Contemporary Flags”, Southwater, London, 2000.
7. „Katalog weksyliów samorządowych”, zeszyt 3, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, December 2000.
8. „Katalog weksyliów samorządowych”, zeszyt 4, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, March 2001.
9. „World Flags Identifier”, Lorenz Books, London 2001.
10. “Flagi świata”, Horyzont, Warszawa 2002.
11. „Katalog weksyliów samorządowych”, zeszyt 5, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny,October 2002.
12. „Insygnia, symbole i herby polskie”, Świat Książki, Warszawa 2003.
13. „Herbarz rodowy”, Świat Książki, Warszawa 2004
14. „Wielka księga heraldyki”, ”, Świat Książki, Warszawa 2008.
15. „Flagi polskie/Polish Flags 1”, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, June 2008.
16. „Flagi polskie/Polish Flags 2”, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, September 2008
17. „Katalog weksyliów samorządowych”, zeszyt 6, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny,October 2010.
18. „Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego”, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, 2011
19. „Katalog weksyliów samorządowych”, zeszyt 7, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny,October 2011.
20. „Katalog weksyliów samorządowych”, zeszyt 8, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, April2012.
21. „Katalog weksyliów samorządowych”, zeszyt 9, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny,November 2012.
22. „Flagi polskie/Polish Flags 3”, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny, December 2012
23. „Katalog weksyliów samorządowych”, zeszyt 10, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny,March 2013.
24. „Katalog weksyliów samorządowych”, zeszyt 11, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny,October 2013.
25. „Orzeł Biały, znak państwa i narodu”, Bajka, Warszawa 2016

PRESS ARTICLES

1. Skąd się wziął Union Jack ?, „Dookoła świata” ,February 1960.
2. Flagi wolnej Afryki (I, II, III), „Dookoła świata”, 1960.
3. Czy znasz te bandery ? (1 – 12), „Morze”, 1960, 1961.
4. Flagi lotnicze (kilkanaście odcinków), „Skrzydlata Polska”, 1961, 1962.
5. Afryka 1962, „Panorama północy”, 1962.
6. Pod piętnastoma flagami, „Magazyn polski”, November 1962.
7. Flagi z krzyżami, „Panorama północy” 9 XII 1962.
8. Rok flagowy: Afryka, „Magazyn polski”, February 1963.
9. 50 gwiazd USA, „Magazyn polski”, April 1963.
10. Siedem flag – trzy kolory, „Magazyn polski”, May 1963.
11. Małe, mniejsze i najmniejsze, „Magazyn polski”, June 1963.
12. Flagi organizacji międzynarodowych, „Magazyn Polski”, 1963.
13. Do ONZ zostały przyjęte…do ONZ nie należą…, „Magazyn Polski”, 1963.
14. Rocznice i flagi (kilkanaście odcinków), „Kontynenty”, 1964.
15. Tysiąc lat pod znakiem Orła Białego, „Wiadomości” (London) 24 IV 1966.
16. The White Eagle of Poland, „The Flag Bulletin” (Winchester, USA), Volume XIII, Nr 4, 1974.
17. Renesans symboli narodowych, „Relax” (Chicago, USA), Nr 17, 25 IV 1992 i Nr 18, 2 V1992.
18. O koronie Orła Białego bez emocji, „Relax” (Chicago, USA), Nr 19, 9 V 1992 i Nr 20, 16 V1992.
19. 200 lat Virtuti Militari, „Gazeta” (Toronto) Nr 73, 26-28 VI 1992.
20. O orłach i „nielegalnej” fladze, „Spotkania”, November 1992.
21. 20th Century Polish Flags, „The Flag Bulletin” (Winchester, USA), Nr 154, 1993.
22. Belweder pływa?, „Życie Warszawy”, 25 I 1994.
23. Polska nie jest wyspą, „Życie Warszawy, 22 II 1994.
24. Anmerkungen zum Flaggenbuch von 1939, „Der Flaggenkurier” Nr 2, 1996.
25. Elementy herbu polskiego 1295-1995, in „Orzeł Biały, herb Państwa Polskiego, WydawnictwoDiG, Warszawa, 1996.
26. Characteristics of American Municipal Flags, „The Flag Bulletin” (Winchester, USA.), Nr 173,1997.

27. Wielka Brytania, „Morze”, October 1997.
28. Posiadłości Wielkiej Brytanii, „Morze”,November 1997.
29. Skandynawskie krzyże, „Morze”, Decemeber 1997.
30. Skandynawskie krzyże, „Morze”, January 1998.
31. Heraldyczna bieda, „Mazowieckie to i owo”, 15 I 1998.
32. Skandynawskie krzyże (3), „Morze”, February 1998.
33. Herby miejskie w Polsce, w: „Godło i barwa Polski samorządowej”, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 1998, pages 21-60.
34. Terminologia stosowana w heraldyce i weksylologii, w: „Godło i barwa Polski samorządowej”, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 1998, pages 111-124.
35. Holandia, Niemcy, „Morze”, March 1998.
36. Bocheńskie herby, „Kronika bocheńska”, March 1998.
37. Rosja, „Morze”, April 1998.
38. Słowenia, „Morze”, May 1998.
39. Jugosławia, „Morze”, June 1998.
40. Stany Zjednoczone (1), „Morze”, July 1998.
41. Stany Zjednoczone (2), „Morze”, August 1998.
42. Symbole samorządowe w województwie katowickim, in „Godło i barwa Polski samorządowej, herby i flagi Górnego Śląska i Zagłębia”, Katowice, 1998.
43. Korea, „Flaga”, Nr 1, January-February 1999.
44. Herb i flaga gminy, „Wspólnota”, 17 IV 1999.
45. Polskie flagi samorządowe, „Flaga, Nr 4-5, July-October 1999.
46. 80 lat biało-czerwonej, „Nasz Dziennik”, 28-29 VIII 1999.
47. Burundi, „Flaga”, Nr 6, November-December 1999.
48. Patriotyzm a heraldyka, „Nasz Dziennik”, 3 XII 1999.
49. Stany Zjednoczone, „Flaga”, Nr 7, January-February 2000.
50. Proporzec, chorągiew, flaga, sztandar, „Flaga” Nr 11, October-November 2000.
51. Genealogia barw panarabskich, “Flaga” nr 15, May-June 2001.

52. Zasady projektowania flag jednostek samorządowych, „Gazeta gmin, powiatów i województw RP, grudzień 2001-styczeń 2002.

53. Flagi państwowe w XX wieku, “Flaga” Nr 21, May-June 2002.

54. Sekrety flag, “Poznaj Świat” May 2003.

55. Cztery kolory Arabów 1, “Poznaj Świat” June 2003.

56. Cztery kolory Arabów 2, “Poznaj Świat” July 2003.

57. Flagi całkiem nowe, “Poznaj Świat”, August 2003.

58. Flagi egzotyczne, “Poznaj Świat”, September 2003.

59. Flagi międzynarodowe, “Poznaj Świat”, October 2003

60. Państwa nie uznane, “Poznaj Świat” November 2003.

61. Pod znakiem krzyża 1, “Poznaj Świat”, December 2003.

62. Pod znakiem krzyża 2, “Poznaj Świat”January 2004.

63. Pod znakiem krzyża 3, “Poznaj Świat”, February 2004.

64. Pod znakiem krzyża 4, “Poznaj Świat”, March 2004.

65. Flagi słoneczne 1, “Poznaj Świat”, April 2004.

66. Flagi słoneczne 2, “Poznaj Świat”, May 2004.

67. Flagi słoneczne 3, “Poznaj Świat”, June 2004.

68. Islamski półksiężyc, , “Poznaj Świat” July 2003

69. Brazylia, „Weksylia” nr 1. January-February 2015.

70. Krótka rozprawa o nazwach weksyliów, „Weksylia” nr 2. March-April2015.

71. Monumentalne flagi, „Weksylia” nr 3. May-June 2015.

72. Tłumy tworzą flagę, „Weksylia” nr 4. July-September 2015.

73. 16 stanów Palau, „Weksylia” nr 5. October-December 2015.

OTHER WORKS

1. Illustrations for all articles mentioned above.
2. Paper „Symbolism of celestial bodies on flags”, 5th International Congress of Vexillology, London, September 1973.
3. Designing of several personal arms, Germany 1974 – 1978.
4. Designing of several personal arms, one parochial arms, several flags for individuals, and two flags for corporations, United States 1979 – 1985.
5. Specifications of historic and current flags of 250 countries, territories and US States, 1979-1989.
6. Designs of 12 heraldic banners, Playboy Hotel & Casino, Atlantic City, USA, 1981.
7. Paper „Characteristics of U.S. Civic Flags”, 9th International Congress of Vexillology, Ottawa, August 1981.
8. Paper „Flag Specifications”, 15th International Congress of Vexillology, Zurich, August 1993.
9. Paper „Errors and Omissions in the Flaggenbuch 1939”, 16th International Congress of Vexillology, Warszawa, July 1995.
10. More than 200 vexillological and heraldic entries in „Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna”, Klub Wydań Encyklopedycznych, Warszawa-Poznań, 1997 -1998.
11. Paper „Weksylia miast i jednostek samorządowych w Europie”, UMCS in Lublin, November 2000.
12. Paper „Herby byłych prowincji i krajów niemieckich obecnie należących do Polski”, sesja naukowa „Heraldyka polska w okresie II wojny światowej, Włocławek October 2004.
13. Paper „Typologie vlajek územní samosprávy v Polsku”, 5. Český národní vexilologický kongres, Liberec June 2012.
14. Paper „Funkcje i użycie herbów miejskich”, I European Conference on Heraldry and Vexillology, Cieszyn September 2012.
15. Orzeł „piastowski” i fabryki – komunistyczna spuścizna w polskiej heraldyce miejskiej, w: „Ministri Historiae”, Lietuvos istorijos institutas, Wilno 2013.
16. Paper „Kamień węgielny weksylologii i heraldyki”, II IHW Conference on Heraldry and Vexillology, Cieszyn September 2014.

ARTWORK

1. More than 150 arms of countries, provinces, towns for O. Neubecker, W. Rentzmann, „Wappen Bilder Lexikon”, Battenberg Verlag, München, 1974.
2. Almost 1000 arms and flags of all countries for W. Smith, „Flags Through the Ages and Across the World”, McGraw-Hill Book Company, 1975.
3. More than 100 civic arms for „Brockhaus Encyklopedie”, 1976.
4. More than 70 arms and flags for W. Smith, „Bahamian Symbols”, „Flag Bulletin” Volume XV, Nr 2-3, March – June 1976.
5. Flags of all coutries, „The American Academic Encyclopedia”, 1980.
6. Additional arms and flags for „W. Smith, „Flags and Arms across the World”, McGraw-Hill Book Company, New York – St. Louis – San Francisco, 1980.
7. Several hundreds of arms and flags, „The Flag Bulletin” (Winchester USA), 1980-1999.
8. Flags of all countries and US States for „Citicorp Annual Report 1982”.
9. 12 historic flags for „Massachusetts Historical Flags”, Arsenal Mall, Watertown, USA,  1982.
10. Flags of 50 States for Houghton Mifflin, 1982.
11. Flags of all countries for „New Standard Encyclopedia”, 1982.
12. Flags of all States and Territories for ROTC, 1982.
13. Flags and arms of all countries and provinces for „World Book Encyclopedia”, 1983-1997.
14. Flags of all countries for Dettra Flag Company, 1984.
15. Flags of all countries for International College of Dentists, 1989.
16. Flags and arms of all countries for „Nowa encyklopedia powszechna PWN”, Warszawa 1995-1996.
17. 150 arms and flags for „Stworzony do chwały”, Editions Spotkania, Warszawa, 1995.
18. Arms of all countries for „Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna”, vol. XXIII-XXVIII, Suplement, Klub Wydań Encyklopedycznych, Warszawa-Poznań, 1997 -1998.
19. Flags of all countries for „Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna”, vol. XXIII-XXVIII, Suplement, Klub Wydań Encyklopedycznych, Warszawa-Poznań, 1997-1998.
20. 18 illustrations for „Godło i barwa Polskie samorządowej”, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa, 1998.
21. 1490 illustrations (drawings, photographs) for „The World Encyclopedia of Flags”, Anness Publishing Ltd., London, 1999.
22. Designing of flag of the Duchy of Cieszyn, November 2016.
23. Designing arms and flags for more than 180 communes, cities and districts of Poland, 1997-2018.

PARTICIPATION IN SCIENTIFIC CONFERENCES

1. 5th International Congress of Vexillology, London, 13-18 September 1973.
2. 6th World Congress for Vexillology, The Netherlands, 16-20 April 1975.
3. 7th International Congress of Vexillology, Washington D.C., 10-14 June 1977.
4. Schweizerische Gesellschaft für Fahnen- und Flaggenkunde, Tagung zum   10jährigenJubiläum, Zurich, 10-11 September 1977.
5. 8th International Congress of Vexillology, Vienna, 25-29 June 1979.
6. 9th International Congress of Vexillology, Ottawa, 24-29 August 1981.
7. 10th International Congress of Vexillology, Oxford,25-30 September 1983.
8. 15th International Congress of Vexillology, Zurich, 23-27 August 1993.
9. Sesja naukowa „Orzeł Biały: herb państwa polskiego”, Warsaw, 27-28 June 1995.
10. 16th International Congress of Vexillology, Warsaw, 1-5 July 1995.
11. IXe Colloque international d’héraldique, Kraków, 4-8 September 1995.
12. 4. Deutsches Vexillologentreffen, Leipzig, 4-5 November 1995.
13. 1. Český národní vexilologický kongres, Hradec Králové, 18-19 May 1996.
14. Konferencja naukowa „Problemy heraldyki i weksylologii samorządowej”, Warsaw 7 March 1998.
15. X Convegno Nazionale of CISV, Firenze 24-25 April 1998.
16. 18th International Congress of Vexillology, Victoria, 28 July – 2 August 1999.
17. I Krakowskie kolokwium heraldyczne „Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy”, Kraków, 8 October 1999.
18. 2. Český národní vexilologický kongres and 9. Deutsches Vexillologentreffen, Ústí nad Lábem, 8-10 September 2000.
19. Konferencja naukowa „Problemy heraldyki kościelnej”, Lublin, 13-14 November 2000.
20. 19th International Congress of Vexillology, York, 28 July – 2 August 2001.
21. 20th International Congress of Vexillology, Stockholm, 28 July – 2 August 2003.
22. 3. Český národní vexilologický kongres, Plzeň 10-12 September 2004.
23. 15. Deutsches Vexillologentreffen, Jena, 18-19 September 2004.
24. Sesja naukowa „Heraldyka polska w okresie II wojny światowej (1939-1945)”, Włocławek 14-15 October 2004.
25. 22nd International Congress of Vexillology, Berlin 6-10 August 2007.
26. 4. Český národní vexilologický kongres, Přibyslav 13-15 June 2008.
27. 16. Deutsches Vexillologentreffen, Ingolstadt 18-19 October 2008.
28. XV Convegno Nazionale of CISV, Verona 23-24 May 2009.
29. 5. Český národní vexilologický kongres, Liberec 22-24 June 2012.
30. I European Conference on Heraldry and Vexillology, Cieszyn 27-29 September 2012.
31. II IHW Conference on Heraldry and Vexillology, Cieszyn 4-6 September 2014.
32. III IHW Conference on Heraldry and Vexillology, Cieszyn-Opava 1-3 September 2016.
33. 1st Georgian National Conference on Vexillology and Heraldry, Tbilisi 29 September – 1 October 2016.

34. 27th International Congress of Vexillology, London 7-11 August 2017.

34. 25 Deutscher Vexillologentag, Frankfurt/Oder 16-17 September 2017.

35. XX Colloquium of the International Academy of Heraldry, Copenhagen 10-13 November 2017.

36. XXIV Convegno Nazionale di Vessillologia, Milano 12-13 May 2018.

37. International Heraldry Forum, Vilnius 14 June 2018.

ARTICLES ABOUT AND INTERVIEWS WITH ALFRED ZNAMIEROWSKI

1. Petr Exner, Jiří Tenora, Vexilologický lexikon “Znamierowski Alfred” and “Flag Design

Center”, Hradec Kralové 1996.

2. Kevin Harrington, “World Encyclopedia od Flags, Flagscan 58, Summer 2000.

3. Michael Faul, “The World Encyclopedia of Flags”, Flagmaster 98, Summer 2000.

4. Janusz Korwin-Mikke “Encyklopedia flag”, Najwyższy czas 48, November 2000.

5. „Polnische Insignien, Symbole und Wappen” Der Flaggenkurier, 20/2005.

6. „Alfred Znamierowski: Wielka księga heraldyki“, Album Polski, 10 December 2008.

7. „O nowym herbie”, Gazeta Ustrońska, 16 April 2009.

8. „Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego”, Album Polski 1 May 2011.

9. „Rozhovor s polským heraldikem a vexilologem Alfredem Znamierowským”, Genealogické a heraldické listy, 4/2012

10. Petr Exner, „1. Evropská heraldicko-vexilologická konference”, vexi-info 123, September-October 2012.

11. Jörg Majewski, First European Conference on Heraldry and Vexillology”, DGF-Informationen 56, November 2012.

12. “Перша эвропейська геральдично-вексилологiчна конференцiя”, Znak, December 2012.

13. Petr Exner, „1. Evropská heraldicko-vexilologická konference”, Vexilologie 166, December 2012.

14. Roman Klimeš, „I. Evropská heraldicko-vexilologická konference, Heraldická ročenka 2013.

15. „Activities of MHS” Makedonski Herald, September 2013.

16. „II Conferenza Europea di Araldica e Vessillologia”, Bandiere Storiche 2014.

17. „Tak się tworzy herby”, 2B Style April/May 2015.

18. Roman Klimeš, „Nestor weksylologii, Alfred Znamierowski kończy 75 lat”, Weksylia nr 3 May-June 2015.

19. Tomasz Karpowicz, „Znak państwa i narodu”, W sieci historii 05(36) May 2016.

20. Ireneusz Sanger, „Ptak z herbu („Orzeł Biały” Alfred Znamierowski), Polskie Radio 13 June 2016.

21. „Orzeł Biały – znak państwa i narodu, vexi-info/146, July-August 2016.

22. „Prostym językiem o symbolach narodowych”, Gazeta polska codziennie, 2 May 2017.

23. Ewa Furtak, „Flaga Księstwa Cieszyńskiego powiewa na Wieży Piastowskiej” Wyborcza.pl, 2 November 2016.

24. „Zrekonstruowali flagę Księstwa”, OX.PL 2 November 2016.

25. Jarosław Drużycki, „Cieszyński orzeł sam jest chwałą”, Głos Ludu, 23 March 2017.