Entries by az

Typologie vlajek územní samosprávy v Polsku

Nejstarší vyobrazení městských vlajek používaných na území Polska jsou známa z pečetí dvou měst patřících k Hanze – Elblągu a Gdaňsku (obr. 1). Na pečeti Elblągu ze 14. století je původní druh kogy – typické obchodní lodi používané v Hanze. Koga má jeden stěžeň, na kterém je umístěný dlouhý praporec z křížem. Byl tam pravděpodobně také druhý kříž, který je […]

Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego

W dorobku wydawniczym naszego Instytutu jest książka „Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego”, w której przedstawiono i opisano wszystkie znaki, jakimi posługiwały się od XVIII do XXI w. miasta i gminy wiejskie w tej części Śląska Cieszyńskiego, która należy obecnie do Polski. Przy opracowaniu tego tematu wykorzystano wszystkie istniejące i dotychczas nie badane materiały źródłowe. Dzięki […]

Katalog Weksyliów Samorządowych

Wydawany od marca 2000 r. KATALOG WEKSYLIÓW SAMORZĄDOWYCH jest pierwszą, i do tej pory jedyną w Polsce publikacją omawiającą flagi i ich odmiany (banner, proporczyk, flaga stolikowa, chorągiewka samochodowa) województw, powiatów, miast i gmin wiejskich. KATALOG nie ma do tej pory odpowiednika w żadnym innym państwie świata. W Polsce nie ma żadnej instytucji państwowej, która […]

Flagi Polskie

Flagi, bandery, znaki, proporce, proporczyki, sztandary państwowe, sił zbrojnych, straży granicznej, statków służby państwowej, flagi województw i powiatów. Tą broszurą Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny rozpoczął serię publikacji poświęconych polskim  flagom,  używanym  na  szczeblu  państwowym  na  lądzie, morzu i wodach śródlądowych  oraz na  szczeblu samorządowym  w województwach, powiatach i miastach. W pierwszej części zeszytu pierwszego są takie wizerunki flag, bander, […]

Cztery flagi nad Syrią

W niezwykle krwawym konflikcie zbrojnym w Syrii bierze udział bardzo wiele stron – siły zbrojne wierne dyktatorowi Assadowi, wojska rosyjskie i tureckie, Kurdowie, różne ugrupowania walczące z reżimem Assada i siły tzw. Państwa Islamskiego. Cztery najczęściej eksponowane flagi to obecna flaga Syrii, używana przez siły Assada, flaga Syrii z lat 1932-1958 i 1961-1963, pod którą […]

Duże zainteresowanie flagą Księstwa Cieszyńskiego

24 marca w sali widowiskowej cieszyńskiego Domu Narodowego odbyła się oficjalna prezentacja odtworzonej flagi Księstwa Cieszyńskiego. Za inicjatywę odtworzenia flagi odpowiada cieszyńska Fundacja Volens wraz z przyjaciółmi. Już w listopadzie 2016 roku, dzięki współpracy z wybitnym heraldykiem i weksylologiem Alfredem Znamierowskim, Fundacja mogła zaprezentować owoc swojej pracy włodarzom miasta oraz zainteresowanym podmiotom administracji publicznej.