Entries by az

Flaga Europy

Flaga, o której mowa jest zazwyczaj określana mianem flagi Unii Europejskiej, lecz w świetle faktów historycznych i prawa unijnego określenie to jest błędne. Pierwotnie była to flaga Rady Europy (używana do dzisiaj). Wzór emblematu (żółte gwiazdy na niebieskim tle) został w dniu 25 października 1955 r. jednogłośnie przyjęty przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, a 9 […]

Kamień węgielny weksylologii i heraldyki

Żeby zacząć naszą opowieść, trzeba się cofnąć w czasie o tysiąc dziewięćset lat. Wtedy, pod koniec pierwszego wieku po Chrystusie stało się już chrześcijańską tradycją wielokrotne powtarzanie kreślenia prawą ręką znaku krzyża nad czołem. W księdze „De Corona” z 204 r., Tertulian twierdził, że miało to znacznie talizmanu, mającego chronić przed demonami. W rzeczywistości jednak […]

Krótka rozprawa o nazwach weksyliów

Do niedawna heraldycy polscy zajmowali się głównie herbami rodowymi. Dopiero niedawno ciężar badań przenieśli na herby ziemskie, głównie ze względu na to, że herby mogą mieć wszystkie jednostki samorządowe, a więc województwa, powiaty i gminy. Na uboczu ich zainteresowań pozostają jednak w dalszym ciągu takie znaki, jak proporce, chorągwie, sztandary i flagi. Odzwierciedleniem tej sytuacji […]

Typologie vlajek územní samosprávy v Polsku

Nejstarší vyobrazení městských vlajek používaných na území Polska jsou známa z pečetí dvou měst patřících k Hanze – Elblągu a Gdaňsku (obr. 1). Na pečeti Elblągu ze 14. století je původní druh kogy – typické obchodní lodi používané v Hanze. Koga má jeden stěžeň, na kterém je umístěný dlouhý praporec z křížem. Byl tam pravděpodobně také druhý kříž, který je […]

Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego

W dorobku wydawniczym naszego Instytutu jest książka „Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego”, w której przedstawiono i opisano wszystkie znaki, jakimi posługiwały się od XVIII do XXI w. miasta i gminy wiejskie w tej części Śląska Cieszyńskiego, która należy obecnie do Polski. Przy opracowaniu tego tematu wykorzystano wszystkie istniejące i dotychczas nie badane materiały źródłowe. Dzięki […]

Katalog Weksyliów Samorządowych

Wydawany od marca 2000 r. KATALOG WEKSYLIÓW SAMORZĄDOWYCH jest pierwszą, i do tej pory jedyną w Polsce publikacją omawiającą flagi i ich odmiany (banner, proporczyk, flaga stolikowa, chorągiewka samochodowa) województw, powiatów, miast i gmin wiejskich. KATALOG nie ma do tej pory odpowiednika w żadnym innym państwie świata. W Polsce nie ma żadnej instytucji państwowej, która […]

Flagi Polskie

Flagi, bandery, znaki, proporce, proporczyki, sztandary państwowe, sił zbrojnych, straży granicznej, statków służby państwowej, flagi województw i powiatów. Tą broszurą Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny rozpoczął serię publikacji poświęconych polskim  flagom,  używanym  na  szczeblu  państwowym  na  lądzie, morzu i wodach śródlądowych  oraz na  szczeblu samorządowym  w województwach, powiatach i miastach. W pierwszej części zeszytu pierwszego są takie wizerunki flag, bander, […]

Cztery flagi nad Syrią

W niezwykle krwawym konflikcie zbrojnym w Syrii bierze udział bardzo wiele stron – siły zbrojne wierne dyktatorowi Assadowi, wojska rosyjskie i tureckie, Kurdowie, różne ugrupowania walczące z reżimem Assada i siły tzw. Państwa Islamskiego. Cztery najczęściej eksponowane flagi to obecna flaga Syrii, używana przez siły Assada, flaga Syrii z lat 1932-1958 i 1961-1963, pod którą […]

Duże zainteresowanie flagą Księstwa Cieszyńskiego

24 marca w sali widowiskowej cieszyńskiego Domu Narodowego odbyła się oficjalna prezentacja odtworzonej flagi Księstwa Cieszyńskiego. Za inicjatywę odtworzenia flagi odpowiada cieszyńska Fundacja Volens wraz z przyjaciółmi. Już w listopadzie 2016 roku, dzięki współpracy z wybitnym heraldykiem i weksylologiem Alfredem Znamierowskim, Fundacja mogła zaprezentować owoc swojej pracy włodarzom miasta oraz zainteresowanym podmiotom administracji publicznej.