NOWE ZNAKI PSZCZYNY

Zaprojektowane przez Alfreda Znamierowskiego znaki gminy Pszczyna zostały pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

                       

 

 

 

 

IV IHW KONFERENCJA o HERALDYCE i WEKSYLOLOGII

PROGRAM        PROGRAMME

 

 

5 września 2018    September 5, 2018

 

15.00–18.30           Rejestracja w Domu Studenckim, ul. Niemcewicza 8

3.00–6.30 PM         Registration in the Dom Studencki, ul. Niemcewicza 8

19.00–22.00            Nieformalne spotkanie w restauracji „Pod Merkurym”, Rynek 9

7.00–10.00 PM      Informal meeting in the restaurant „Pod Merkurym”, Rynek 9

 

6 września 2018   September 6, 2018

 

8.00 – 9.00                           Śniadanie

8.00 – 9.00  AM                   Breakfast

 

9.00 – 10.00                           PIERWSZA SESJA

9.00 – 10.00 AM                  THE FIRST SESSION

 

 1. Petr Exner – Arms and Flags of the Dowry Towns in

Czechia  (Herby i flagi miast będących wianem królowych

         Czech).

 1. Attila Istvan Szekeres – The changes of the civic coats of

          arms on  the territory of Szeklerland after the union of

         Transylvania and Romania (Zmiany herbów miejskich na

          terenie Seklerszczyzny po unii Siedmiogrodu z Rumunią)

10.00 – 10.30                        Przerwa

10.00 – 10.30 AM                Coffee break

 

10.30 – 12.00                         DRUGA SESJA

10.30 AM – 12.00 PM.        THE SECOND SESSION

 

 1. Włodzimierz Chorązki – Flaga Krakowa i flaga maryjna

(Flag of Kraków and Marian Flag)

 1. Elżbieta Bimler-Mackiewicz – Orzeł Biały na sztandarach

ze zbiorów Muzeum w Rybniku (The White Eagle on

         Banners preserved in the Muzeum of Rybnik)

 1. Władysław Żagan (Fundacja Volens) – Odtworzenie flagi

Księstwa Cieszyńskiego (Reconstruction of the Flag of the

         Duchy of Teschen)

 1. Krzysztof Jasieński – Regulaminowy wzór chorągwi

Związku Strzeleckiego (Colour of the Riflemen’s Association)

13.00 – 14.00                         Obiad

1.00 – 2.00 PM                    Lunch

14.30 – 15.30                        TRZECIA SESJA

2.30 – 3.30 PM                  THIRD SESSION

 

 1. Alfred Znamierowski – Korony w herbach miast (Crowns in civic heraldry)

 

15.30 – 16.00                        Przerwa

3.30 – 4.00 PM                   Coffee break

 

16.00 – 17.00                         CZWARTA SESJA

4.00 –   5.00 PM                 FOURTH SESSION

 

 1. Jovan JonovskiCivic heraldic system in Macedonia (System heraldyki

miejskiej w Macedonii)

 1. Evgeny Manzhurin – Strange geography of Russian civic arms after the II

          World War (Dziwna geografia sowieckich herbów miejskich po II wojnie

światowej)

 

17.00 – 19.00                         Czas wolny

5.00 –   7.00 PM                 Free time

 

19.00                                      Kolacja

7.00 PM                               Supper

 

7 września 2018   September 7, 2018

 

8.00 – 9.00                          Śniadanie

8.00 – 9.00 AM                  Breakfast

 

9.00                                      wyjazd do Pszczyny

9.00 AM                              departure for Pszczyna

10.00 – 15.00                    zwiedzanie Pszczyny i okolic – pałac, zagroda żubrów,

skansen, obiad, drewniane kościoły.

10.00 AM – 3.00 PM      sightseeing – Castle Museum, enclosure of the European bison,

open-air museum, lunch, wooden churches.

 

15.00 – 16.00                 czas wolny w Pszczynie

3.00 – 4.00 PM           free time in Pszczyna

 

16.00                            odjazd do Cieszyna

4.00 PM                       departure for Cieszyn

 

17.30 – 19.00               Zebranie Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego

5.30 – 7.00 PM           Meeting of the Polish Vexillological Society

 

19.00 – 20.00             Kolacja

7.00 – 8.00 PM          Supper

 

 

8 września 2018   September 8, 2018

 

8.00 – 9.00               Śniadanie

8.00 – 9.00 AM        Breakfast

 

9.00 – 10.30                 PIĄTA SESJA

9.00 – 10.30AM          FIFTH SESSION

 1. Alexandru Dan MandruFlags of the

         Reichsbürger (Flagi obywateli Rzeszy)

 1. Aleš Brožek – The history of the Pan-Slavic

          Colours (Historia barw pansłowiańskich)

 1. Marina JelinskajaCivic vexillology of Belarus

(Weksylologia miejska w Białorusi)

 

10.30 – 11.00                         przerwa

10.30 AM – 11.00 AM        Coffee break

 

11.00 – 12.30                         SZÓSTA SESJA

11.00 AM – 12.30 PM         SIXTH SESSION

 

 1. Georgi Vilinbahov – Functions and Work of the

          Russian Herold’s Office (Funkcje i prace Heroldii

          Rosji)

 1. Elizabeth Roads – The development of Scottish

         civic heraldry from seals to civic flags (Rozwój

         szkockiej heraldyki miejskiej od pieczęci do flag)

 1. Jörg Majewski – Symbols of the German States

(Symbole niemieckich landów)

 

13.00 – 14.00                      Obiad

1.00 –   2.00 PM                 Lunch

 

14.30 – 16.00                      SIÓDMA SESJA

2.30 –   4.00 PM                SEVENTH SESSION

 

 1. Roman KlimešSymbole Baliwatu Guernsey

(Symbols of the Bailwick of Guernsey)

 1. Robert SzydlikŚwięci Pańscy w polskiej

          heraldyce samorządowej (Patrons Saint in heraldry

          of Polish selfgoverned territorial units)

 1. Szymon PawlasElementy wyznaniowe w

          węgierskiej heraldyce samorządowej (Elements of

          confessions in heraldry of Hungarian selfgoverned

territorial units)

 

16.00 – 16.30                    przerwa

4.00 –   4.30 PM              Coffee break

 

16.30 – 18.00                  ÓSMA SESJA

4.30 –   6.00 PM            EIGHTH SESSION

 

 1. Paweł Dudziński – Orzeł Biały po I wojnie

          światowej (The White Eagle after the I World War)

 1. Grzegorz Trafalski – Marian Gumowski jako

          heraldyk (Marian Gumowski’s heraldic activities)

 1. Krzysztof Guzek – Wzorcowy system znaków na

          przykładzie gminy miejskiej Łowicz (City of

         Łowicz – an excellent example of a complex of

civic symbols)

 

18.00 – 19.30                  czas wolny

6.00 –   7.30 PM             Free time

 

19.30                                 Kolacja pożegnalna

7.30 PM                            Farewell supper

 

 

       9 września 2018   September 9, 2018

 

8.00 – 9.00                        Śniadanie

8.00 – 9.00 AM                 Breakfast

 

KONFERENCJA HERALDYCZNA W WILNIE

Z okazji Światowego Dnia Heraldyki, odbyła się 14 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Wilnie konferencja heraldyczna z udziałem gości z Belgii, Finlandii, Francji, Gruzji, Łotwy, Niemiec i Polski. Tematami referatów były między innymi: Historia i mity związane z symbolami państwowymi Ukrainy, rejestr herbów w Finlandii, francuska heraldyka miejska odzwierciedleniem polityki (XVV-XXI w.), symbolika herbów miejskich Gruzji, heraldyka miejska we Flandrii i figury fantastyczne w heraldyce litewskiej.

W czasie konferencji odbyła się uroczystość przedstawienia nowych herbów i chorągwi siedmiu gmin litewskich.

MARIANOWO MA SWOJE SYMBOLE

Wykonane przez nasz Instytut projekty znaków gminy Marianowo uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego do spraw administracji publicznej i w czerwcu zostaną wprowadzone.

Biorąc pod uwagę tradycję historyczną gminy w herbie znalazło się godło herbu rodu Wedlów. Jest to figura heraldyczna w postaci czarnego koła, służącego w średniowieczu do łamania kości. Figura ta, jako godło rodu Wedlów,  występuje również w herbach dwóch miast w województwie zachodniopomorskim – Chociwla i Drawna.

Drugim elementem godła herbowego gminy Marianowo, lecz ważniejszym i dlatego umieszczonym w górnej części tarczy herbowej, jest uszczerbiony (sama głowa) gryf pomorski, wzięty z herbu powiatu stargardzkiego. Mówi on o przynależności do tego powiatu, będącego częścią Pomorza Zachodniego.

Poza elementami historycznymi, w herbie umieszczono błękitny pas falisty, reprezentujący środowisko naturalne, głównie rzeki i jeziora, biegnące skosem przez centralną część gminy.

Flaga jest heraldyczna, czyli stanowi odzwiercielenie herbu na płacie tkaniny.

KONFERENCJA CISV

W dniach 12 i 13 maja 2018 r. odbyła się w Mediolanie XXIV doroczna krajowa konferencja Włoskiego Ośrodka Studiów Weksylologicznych (Centro Italiano Studi Vessillologici). Referaty wygłosili Alfredo Betocchi, Alesandro Savorelli Roberto Bicci, Giovanni Sala Roberto Breschi, Pier Paolo Lugli, Marco Mercacci Maroi Dalceri oraz goście z zagranicy – Sebastia Herreros z Katalonii i Manuela Schmoeger z Niemiec. Z Polski w konferencji wziął udział Alfred Znamierowski.

ZAPRASZAMY NA IV KONFERENCJĘ IHW O HERALDYCE I WEKSYLOLOGII

 

 

 

Cieszyn 6 – 8 września 2018

Konferencje w Cieszynie, organizowane od 2012 r., poświęcone są głównie heraldyce i weksylologii miejskiej i terytorialnej. Koszty tegorocznej konferencji w wysokości 510 PLN obejmują opłatę konferencyjną, zakwaterowanie (cztery noclegi w pokoju dwuosobowym z łazienką), wyżywienie oraz wycieczkę do Pszczyny (Muzeum Zamkowe, drewniane kościoły, zagroda żubrów) i pożegnalną kolację. Szczegółowe informacje będą stopniowo zamieszczane na naszej stronie internetowej www.instytutheraldyczny.pl.

TERMINY

Będziemy wdzięczni za wczesne zgłoszenie chęci uczestnictwa w konferencji.  Pełną wersję referatu (całość w PDF, dodatkowo osobno ilustracje w formacie JPG o rozdzielczości co najmniej 300 DPI) należy nadesłać do 31 lipca 2018.
Proszę kierować zgłoszenia, pytania i wersje referatów na adres alfredvex@o2.pl. Niezbędne są następujące dane: Imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy.

REFERATY

Przyjmiemy propozycje referatów o długości 20-40 minut i komunikatów (10-15 minut). Referaty powinny być nowymi, nigdzie nie publikowanymi opracowaniami z przypisami i bibliografią.

Dalsze szczegóły dotyczące konferencji będą zamieszczane w KATEGORII “KONFERENCJE”.

HERALDYKA I WEKSYLOLOGIA

 

Pod tym tytułem ukazał się w księgarniach leksykon autorstwa Alfreda Znamierowskiego w formie pięknego albumu, w którym na 512 stronach dużego formatu znalazło się ponad 1 600 haseł, 3 439 wizerunków herbów, 709 weksyliów, 257 figur heraldycznych oraz kilkaset pieczęci, monet, orderów, oznak, map i dzieł sztuki. Takiej książki nie było jeszcze ani w Polsce, ani za granicą. Polecamy wszystkim zainteresowanym wiedzą o herbach i weksyliach i tym, którzy lubią mieć pięknie wydane książki i poszerzać swą wiedzę.

 

Nowe herby i flagi

Pod koniec 2017 roku  poniżej przedstawione, zaprojektowane przez nas herby i flagi, uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego do spraw administracji publicznej.  Herb Cieszyna został poprawiony, a godło wykonano na wzór godła z najstarszej pieczęci miasta. Flaga Cieszyna, najstarsza w Polsce flaga o trzech pasach poziomych, pozostaje bez zmian. Dla powiatu słubickiego i gminy wiejskiej Gorzyce zaprojektowano herby, flagi, flagi stolikowe, bannery i pieczęcie.

             

Cieszyn

            

Powiat słubicki

               

gmina Gorzyce

„Biało-Czerwona” czyli jak czcić barwy narodowe

90 lat temu minister spraw wewnętrznych Sławoj Składkowski wydał okólnik, w którym ogłoszono pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła” z 1797 r. hymnem Polski. Z tej okazji podczas uroczystości w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, minister Mariusz Błaszczak przekazał wydaną przez MSWiA publikację pt. „Biało-Czerwona” wojewodom, samorządowcom, komendantom służb podległych resortowi spraw wewnętrznych i administracji, a także słuchaczom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Autorem publikacji jest Alfred Znamierowski ekspert w dziedzinie weksylologii, członek Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Komisji Heraldycznej przy MSWiA.

Publikacja MSWiA w przystępny sposób objaśnia wiele pojęć i różnic w nazwach, które nie dla wszystkich mogą być zrozumiałe, a są używane nie tylko w pismach urzędowych i opracowaniach weksylologicznych.

„Biało-Czerwona” zawiera wskazówki jak prezentować barwy narodowe, polską flagę, a także bannery w przestrzeni publicznej.  Kwestia ta nie została do tej pory uregulowana ustawowo. Wiele jednostek samorządu terytorialnego i instytucji państwowych nie wie, w jakiej kolejności na masztach i w pomieszczeniach umieszczać flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej z flagami innych państw i jednostek samorządu terytorialnego.

Wskazówki zawarte w publikacji MSWiA dotyczą różnych okoliczności, między innymi żałoby, marszów czy powitania gości  zagranicznych.

Autor wyjaśnia również, na przykład kibicom, że nazwy miejscowości, z których przyjeżdżają na zawody sportowe można umieszczać na barwach narodowych, a nie flagach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. Polska flaga ma proporcje 5:8.

Publikacja pt. „Biało-Czerwona” zawiera instrukcje, które mogą się przydać każdemu, kto szanuje nasze barwy narodowe. Jest dostępna w pliku zamieszczonym poniżej.

Broszura_MSWiA.pdf

źródło: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15826,Poradnik-Bialo-Czerwona-czyli-jak-czcic-barwy-narodowe.html

Duże zainteresowanie flagą Księstwa Cieszyńskiego

24 marca w sali widowiskowej cieszyńskiego Domu Narodowego odbyła się oficjalna prezentacja odtworzonej flagi Księstwa Cieszyńskiego. Za inicjatywę odtworzenia flagi odpowiada cieszyńska Fundacja Volens wraz z przyjaciółmi. Już w listopadzie 2016 roku, dzięki współpracy z wybitnym heraldykiem i weksylologiem Alfredem Znamierowskim, Fundacja mogła zaprezentować owoc swojej pracy włodarzom miasta oraz zainteresowanym podmiotom administracji publicznej. Read more