Flaga Europy

Flaga, o której mowa jest zazwyczaj określana mianem flagi Unii Europejskiej, lecz w świetle faktów historycznych i prawa unijnego określenie to jest błędne. Pierwotnie była to flaga Rady Europy (używana do dzisiaj). Wzór emblematu (żółte gwiazdy na niebieskim tle) został w dniu 25 października 1955 r. jednogłośnie przyjęty przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, a 9 grudnia 1955 r. Komitet Ministrów tej organizacji ustanowił flagę, niebieską z kręgiem dwunastu żółtych gwiazd. Po raz pierwszy podniesiono tę flagę w dniu 13 grudnia 1955 r. w Paryżu
W 1983 r. flagę tę zaczął używać równie parlament Europejski i zalecił jej użycie przez Wspólnoty Europejskie. Rada Europy wyraziła na to zgodę w czerwcu 1985 r. i od początku 1986 r. zaczęły jej używać wszystkie organy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Jednakże nie jest to flaga Unii Europejskiej, gdyż „Unia Europejska” to nazwa potoczna Wspólnot Europejskich i do dnia dzisiejszego nie występuje w dokumentach mających moc prawa. Unia Europejska nie jest ani organizacją międzynarodową, ani państwem, ani federacją państw. Dlatego na stronie internetowej Unii Europejskiej flagę tę określono mianem Flagi Europejskiej (European flag).

Rada Europy i Unia mają nieco odmienną wykładnię symboliki flagi. Na stronie internetowej Rady Europy napisano:

Na tle niebieskiego nieba gwiazdy tworzą krąg symbolizujący unię. Liczba gwiazd jest niezmienna, dwanaście będących symbolem perfekcji i pełni oraz przywodzących na myśl apostołów, synów Jakuba, prace Herkulesa, miesiące w roku itd.

Natomiast na stronie internetowej Unii Europejskiej znajdujemy taki opis:

To jest flaga europejska. Jest ona symbolem nie tylko Unii Europejskiej, lecz także jedności i tożsamości Europy w szerszym sensie. Krąg złotych gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię między ludami Europy.

Tymczasem autor wzoru flagi Arsèn Heitz przyznał, że inspiracją dla niego był „wielki znak na niebie” z Apokalipsy – „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”.

Liczba gwiazd nie ma nic wspólnego z liczną państw członkowskich. Jest tam dwanaście gwiazd, gdyż liczba dwanaście jest tradycyjnym symbolem perfekcji, pełni i jedności. Flagi Rady Europy i Unii mają takie same kolory oraz takie same proporcje płata i gwiezdnego emblematu. Kolory określono w systemach Pantone (niebieski – reflex blue, żółty – yellow) i CMYK (niebieski C 100%, M 80%, żółty Y 100%). Proporcje przedstawione są na rysunku poniżej.