Flagi Polskie

Flagi, bandery, znaki, proporce, proporczyki, sztandary państwowe, sił zbrojnych, straży granicznej, statków służby państwowej, flagi województw i powiatów.

Tą broszurą Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny rozpoczął serię publikacji poświęconych polskim  flagom,  używanym  na  szczeblu  państwowym  na  lądzie, morzu i wodach śródlądowych  oraz na  szczeblu samorządowym  w województwach, powiatach i miastach.

W pierwszej części zeszytu pierwszego są takie wizerunki flag, bander, proporców i proporczyków, jakie przedstawiono na załącznikach do odpowiednich ustaw, rozporządzeń  i  zarządzeń.  W związku z tym widoczne są różnice w odcieniu czerwieni, a także w przedstawianiu herbu Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga państwowa z godłem ma herb o kolorystyce zgodnej z oficjalnym wzorem herbu. Weksylia ustanowione na mocy ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mają herb z godłem o czarnych liniach konturowych. Natomiast godło w herbie państwowym i orły na flagach Marszałka i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na weksyliach wprowadzonych na mocy zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mają jasnoszare linie konturowe.

Przy weksyliach podane są ich oficjalne nazwy, proporcje oraz daty ustanowienia lub ostatnich regulacji prawnych.

W zeszycie 1 tej serii przedstawione są flagi powiatów ziemskich, alfabetycznie od A do Ku. W zeszycie 2 są flagi pozostałych powiatów ziemskich od Kw do Ży. W zeszycie 3 są flagi wszystkich miast na prawach powiatu. W kolejnych zeszytach będą flagi wszystkich pozostałych miast.