Konferencje

Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny zajmuje się głównie heraldyką i weksylologią terytorialną i miejską. W związku z tym postanowiliśmy organizować konferencje naukowe, poświęcone tym dziedzinom.

I EUROPEJSKA KONFERENCJA HERALDYCZNO-WEKSYLOLOGICZNA

odbyła się w Cieszynie w dniach 4 – 6 września 2012 roku. Wzięli w niej udział uczestnicy z 13 państw – Polski, Białorusi, Chorwacji, Czech, Francji, Hiszpanii, Litwy, Macedonii, Niemiec, Rosji, Słowacji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

Wygłoszono 15 referatów, m.in. o flagach regionalnych w Czechach, Niemczech i Katalonii, o standaryzacji wzorów flag, herbach i flagach regionów Białorusi i Ukrainy, heraldyce na Litwie, użyciu herbów miejskich i działalności polskiej Komisji Heraldycznej.

Na sali konferencyjnej wystawione zostały prace czołowych polskich artystów-heraldyków, m.in. Pawła Dudzińskiego, Tadeusza Gajla, Lecha-Tadeusza Karczewskiego, Jacka Rutkowskiego, Roberta Szydlika, Barbary Widłak, Kamila Wójcikowskiego i Alfreda Znamierowskiego. Były to wizerunki herbów, flag, sztandarów, pieczęci i insygniów, przyjętych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Materiały z tej konferencji przedstawiamy w formie PDF.

I European Conference Report

I Europejska Konferencja Heraldyczno-Weksylologiczna

II EUROPEJSKA KONFERENCJA HERALDYCZNO-WEKSYLOLOGICZNA

odbyła się również w Cieszynie, w dniach 4 – 6 września 2015 roku. Tym razem gościliśmy uczestników z 14 państw (Polska, Białoruś, Czechy, Gruzja, Holandia, Irlandia, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina i Włochy).

Wygłoszono 14 referatów, m.in. o terytorialnej heraldyce i weksylologii w Gruzji, Irlandii i Rumunii, herbach i flagach francuskich posiadłości zamorskich, historycznych aspektach herbów obwodów na Białorusi, herbach miast litewskich w czasie okupacji carskiej i sowieckiej, historycznych flagach Mediolanu i symbolice kruka w heraldyce europejskiej.

Poniżej zamieszczamy relację z tej konferencji uczestnika z Włoch oraz Krzysztofa Guzka z Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego.

II Conferenza Europa di Araldica e Vessillologia

II Europejska Konferencja J. Guzek

III EUROPEJSKA KONFERENCJA HERALDYCZNO- WEKSYLOLOGICZNA

odbyła się w Cieszynie od 1 do 3 września 2016 roku. Przedstawiono 12 referatów o herbach, sztandarach i pieczęciach. Uczestnicy konferencji zapoznali się na miejscu w Opawie ze zbiorami Archiwum Ziemskiego. Odbyło się również długie spotkanie weksylologów polskich, w którym wzięło udział również kilku weksylologów z Czech i Niemiec.

IV EUROPEJSKA KONFERENCJA HERALDYCZNO- WEKSYLOLOGICZNA

odbędzie się w Cieszynie w dniach 6 – 8 września 2018 roku.  Do połowy lipca zgłosili się uczestnicy z Polski, Białorusi, Czech, Gruzji, Niemiec, Rosji, Rumunii, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Referaty przedstawią m.in. główny herold Rosji Georgij Wilinbachow i była herold Szkocji Elizabeth Roads. Wszystkich referentów prosimy o nadesłanie ostatecznych wersji referatów do 31 lipca 2018 r.  (tekst i ilustracje w PDF, ponadto osobno ilustracje w formacie jpg o rozdzielczości nie niższej niż 300 dpi). Wszystkie materiały i ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres alfredvex@o2.pl.

Dalsze szczegóły znajdą państwo naciskając na prawej szpalcie strony KONFERENCJE pod nagłówkiem KATEGORIE.