NOWE ZNAKI PSZCZYNY

Zaprojektowane przez Alfreda Znamierowskiego znaki gminy Pszczyna zostały pozytywnie zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.