Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego

W dorobku wydawniczym naszego Instytutu jest książka „Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego”, w której przedstawiono i opisano wszystkie znaki, jakimi posługiwały się od XVIII do XXI w. miasta i gminy wiejskie w tej części Śląska Cieszyńskiego, która należy obecnie do Polski. Przy opracowaniu tego tematu wykorzystano wszystkie istniejące i dotychczas nie badane materiały źródłowe. Dzięki temu można było skorygować i uzupełnić dane, jakie podał Marian Gumowski w swej książce „Herby i pieczęcie miejscowości województwa śląskiego” w 1939 roku.

Przedstawiamy kilka stron z tej książki, która jest jeszcze do nabycia.