Polski herb i barwy

Orzeł Biały, znak państwa i narodu

W książce pod tym tytułem, wydanej przez wydawnictwo Bajka w 2016 r. Czytelnicy znajdą odpowiedź na wszystkie kwestie, związane z symbolami Rzeczypospolitej Polskiej od czasu ich powstania do dnia dzisiejszego. Polski herb Orzeł Biały istnieje od 1295 r. i jest jednym z najstarszych herbów państwowych na świecie. Barwy narodowe określono w 1831 r., a flaga […]

Akty prawne

Prawo o znakach RP obowiązujące od 2005 r. Ustawa o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej z 1919 r.

Polskie symbole narodowe

Znaki Rzeczypospolitej Polskiej Herb Rzeczypospolitej Zgodnie z art. 28 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  godłem RP jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu. Barwami RP są kolory  biały z czerwonym, zaś hymnem RP jest Mazurek Dąbrowskiego. To, co określono mianem godła RP jest od 720 lat polskim herbem o nazwie własnej Orzeł Biały.. Jako oficjalny […]

Herb czy godło?

Kiedy w 1952 r. w PRL wprowadzono stalinowską konstytucję, w opisie znaków państwowych zamieniono słowo herb określeniem godło państwowe. Dlatego również w późniejszych ustawach używano takiego pojęcia. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby w konstytucji III Rzeczypospolitej przywrócono słowo herb. W listach do Komisji Konstytucyjnej domagały się tego Polskie Towarzystwo Heraldyczne i Polskie Towarzystwo Weksylologiczne. […]

Nasze barwy i flagi

Biało-czerwona, nasz drogi sercu Polaka symbol narodowy, doczekała się wreszcie swojego święta. Mieli je nauczyciele, górnicy, hutnicy i inni, teraz swój dzień ma cała Polska, którą nasza flaga reprezentuje. Flagi o obecnym wzorze mają Duńczycy od XII w, Holendrzy od XVIII w., Brytyjczycy od 1801 r., Francuzi od 1830 roku. Polska flaga jest jedną z […]