Polskie herby i flagi

Powiaty ziemskie (314)

Przy herbach i flagach powiatów ziemskich znajdą państwo daty ustanowienia tych znaków, a za nimi plus (+) lub minus (-). Plus oznacza, że dane znaki otrzymały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej i ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Minus oznacza, że opinia była negatywna. Brak plusa lub minusa oznacza, że projekty znaków nie zostały przedstawione do opinii. Niestety władze bardzo wielu powiatów zlekceważyły opinie negatywne i używają znaki, które są niezgodne z wymogami ustawy, gdyż nie odpowiadają zasadom heraldyki i weksylologii oraz miejscowej tradycji historycznej.

Miasta (923)

W Polsce są 302 gminy miejskie, w granicach których jest tylko miasto, oraz 621 gmin miejsko-wiejskich, obejmujących miasto i przylegające do niego tereny wiejskie. Wśród gmin miejskich jest 66 miast na prawach powiatu (powiat grodzki), których nazwy są w poniższym zestawieniu wyróżnione WERSALIKAMI.