Prawidłowe herby

JAK POWINNY WYGLĄDAĆ PRAWIDŁOWO ZAPROJEKTOWANE HERBY?

Znajomość heraldyki jest w Polsce znikoma. Dlatego przedstawiamy tu w telegraficznym skrócie podstawowe zasady tworzenia herbów.

KSZTAŁT TARCZY HERBOWEJ

W Polsce, podobnie, jak w całej Europie środkowej tarcze herbów miast i innych jednostek samorządu terytorialnego mają kształt tarczy późnogotyckiej, zwanej hiszpańską, zaokrąglonej u dołu. Taką tarczę powinny mieć wszystkie nowe herby.

W HERBIE NIE MOŻE BYĆ ŻADNYCH NAPISÓW

Herb jest znakiem graficznym, symbolizującym daną gminę, miasto, powiat, czy województwo i zastępuje jej nazwę. Dlatego w herbie nie może występować jej nazwa. Nie można w nim również umieszczać innych napisów lub liczb. Poniżej przedstawione herby są nieprawidłowe nie tylko ze względu na widniejące na nich napisy, ale także ze względu na kompozycję (nadmiar elementów) i rysunek niezgodny z charakterystyczną dla heraldyki stylizacją figur.

ALTERNACJA TYNKTUR

Tynkturami (kolorami) heraldycznymi są dwa metale – złoto i srebro, zastepowane kolorami żółtym i białym, oraz cztery barwy – czerwona, błękitna, zielona i czarna. Zasada alternacji nie pozwala kłaść barwy na barwę i metalu na metal. Jest to związane z rozpoznawalnością herbu z pewnej odległości. Im większy kontrast między kolorem pola tarczy a umieszczonym na niej godłem tym łatwiej herb rozpoznać.

JEDNOPOLOWA TARCZA

W polskiej tradycji heraldycznej tarczę herbową można podzielić tylko w przypadku połączenia herbów rodowych lub dwóch bądź trzech jednostek (wtedy powstaje nowy herb). Natomiast we wszystkich innych przypadkach godło (pojedyncze lub złożone z paru elementów) umieszcza się w jednokolorowym polu tarczy herbowej. Za przykłady mogą posłużyć poprawione herby dwóch polskich miast.

Natomiast znaki trzech części gminy Brenna powinny znaleźć się w jednym polu tarczy. Jednakże do tej pory gmina posługuje się trzema „herbami” ułożonymi obok siebie. Nie dość, że jest to niezgodne ze wszelkimi regułami, to w dodatku „herby” te powstały na podstawie szkiców, jakie zamieścił Marian Gumowski w książce “Herby i pieczęcie miejscowości woj. śląskiego”, wydanej w 1939 r. w Katowicach. Ten znakomity numizmatyk, sfragistyk i heraldyk nie znał wcześniejszych pieczęci Brennej, Górek Wielkich i Górek Małych, stąd żaden z jego szkiców nie jest zgodny z rzeczywistymi godłami tych miejscowości.

Obecnie gmina Brenna używa logo, a także wspomniane wyżej „herby” trzech miejscowości, co widać wyraźnie na jej witaczu.

STYLIZACJA FIGUR

Wszystkie figury umieszczone na tarczy herbowej muszą być narysowane w zgodzie z tradycyjną stylizacją heraldyczną. Rysunek musi być jak najprostszy, wyrazisty, z wewnętrznymi i zewnętrznymi liniami czarnymi. Dla przykładu podaję oficjalne rysunki herbu Kuźni Raciborskiej z lat 1969 i 1997 oraz wersję obecną, ustanowioną w 1998 roku..

I  NA  KONIEC:

CZY JESTEŚ W STANIE ROZRÓŻNIĆ HERBY PRAWIDŁOWE OD NIEPRAWIDŁOWYCH? Podpowiadamy: prawidłowych jest siedemnaście.