IV IHW KONFERENCJA o HERALDYCE i WEKSYLOLOGII

PROGRAM        PROGRAMME

 

 

5 września 2018    September 5, 2018

 

15.00–18.30           Rejestracja w Domu Studenckim, ul. Niemcewicza 8

3.00–6.30 PM         Registration in the Dom Studencki, ul. Niemcewicza 8

19.00–22.00            Nieformalne spotkanie w restauracji „Pod Merkurym”, Rynek 9

7.00–10.00 PM      Informal meeting in the restaurant „Pod Merkurym”, Rynek 9

 

6 września 2018   September 6, 2018

 

8.00 – 9.00                           Śniadanie

8.00 – 9.00  AM                   Breakfast

 

9.00 – 10.00                           PIERWSZA SESJA

9.00 – 10.00 AM                  THE FIRST SESSION

 

 1. Petr Exner – Arms and Flags of the Dowry Towns in

Czechia  (Herby i flagi miast będących wianem królowych

         Czech).

 1. Attila Istvan Szekeres – The changes of the civic coats of

          arms on  the territory of Szeklerland after the union of

         Transylvania and Romania (Zmiany herbów miejskich na

          terenie Seklerszczyzny po unii Siedmiogrodu z Rumunią)

10.00 – 10.30                        Przerwa

10.00 – 10.30 AM                Coffee break

 

10.30 – 12.00                         DRUGA SESJA

10.30 AM – 12.00 PM.        THE SECOND SESSION

 

 1. Włodzimierz Chorązki – Flaga Krakowa i flaga maryjna

(Flag of Kraków and Marian Flag)

 1. Elżbieta Bimler-Mackiewicz – Orzeł Biały na sztandarach

ze zbiorów Muzeum w Rybniku (The White Eagle on

         Banners preserved in the Muzeum of Rybnik)

 1. Władysław Żagan (Fundacja Volens) – Odtworzenie flagi

Księstwa Cieszyńskiego (Reconstruction of the Flag of the

         Duchy of Teschen)

 1. Krzysztof Jasieński – Regulaminowy wzór chorągwi

Związku Strzeleckiego (Colour of the Riflemen’s Association)

13.00 – 14.00                         Obiad

1.00 – 2.00 PM                    Lunch

14.30 – 15.30                        TRZECIA SESJA

2.30 – 3.30 PM                  THIRD SESSION

 

 1. Alfred Znamierowski – Korony w herbach miast (Crowns in civic heraldry)

 

15.30 – 16.00                        Przerwa

3.30 – 4.00 PM                   Coffee break

 

16.00 – 17.00                         CZWARTA SESJA

4.00 –   5.00 PM                 FOURTH SESSION

 

 1. Jovan JonovskiCivic heraldic system in Macedonia (System heraldyki

miejskiej w Macedonii)

 1. Evgeny Manzhurin – Strange geography of Russian civic arms after the II

          World War (Dziwna geografia sowieckich herbów miejskich po II wojnie

światowej)

 

17.00 – 19.00                         Czas wolny

5.00 –   7.00 PM                 Free time

 

19.00                                      Kolacja

7.00 PM                               Supper

 

7 września 2018   September 7, 2018

 

8.00 – 9.00                          Śniadanie

8.00 – 9.00 AM                  Breakfast

 

9.00                                      wyjazd do Pszczyny

9.00 AM                              departure for Pszczyna

10.00 – 15.00                    zwiedzanie Pszczyny i okolic – pałac, zagroda żubrów,

skansen, obiad, drewniane kościoły.

10.00 AM – 3.00 PM      sightseeing – Castle Museum, enclosure of the European bison,

open-air museum, lunch, wooden churches.

 

15.00 – 16.00                 czas wolny w Pszczynie

3.00 – 4.00 PM           free time in Pszczyna

 

16.00                            odjazd do Cieszyna

4.00 PM                       departure for Cieszyn

 

17.30 – 19.00               Zebranie Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego

5.30 – 7.00 PM           Meeting of the Polish Vexillological Society

 

19.00 – 20.00             Kolacja

7.00 – 8.00 PM          Supper

 

 

8 września 2018   September 8, 2018

 

8.00 – 9.00               Śniadanie

8.00 – 9.00 AM        Breakfast

 

9.00 – 10.30                 PIĄTA SESJA

9.00 – 10.30AM          FIFTH SESSION

 1. Alexandru Dan MandruFlags of the

         Reichsbürger (Flagi obywateli Rzeszy)

 1. Aleš Brožek – The history of the Pan-Slavic

          Colours (Historia barw pansłowiańskich)

 1. Marina JelinskajaCivic vexillology of Belarus

(Weksylologia miejska w Białorusi)

 

10.30 – 11.00                         przerwa

10.30 AM – 11.00 AM        Coffee break

 

11.00 – 12.30                         SZÓSTA SESJA

11.00 AM – 12.30 PM         SIXTH SESSION

 

 1. Georgi Vilinbahov – Functions and Work of the

          Russian Herold’s Office (Funkcje i prace Heroldii

          Rosji)

 1. Elizabeth Roads – The development of Scottish

         civic heraldry from seals to civic flags (Rozwój

         szkockiej heraldyki miejskiej od pieczęci do flag)

 1. Jörg Majewski – Symbols of the German States

(Symbole niemieckich landów)

 

13.00 – 14.00                      Obiad

1.00 –   2.00 PM                 Lunch

 

14.30 – 16.00                      SIÓDMA SESJA

2.30 –   4.00 PM                SEVENTH SESSION

 

 1. Roman KlimešSymbole Baliwatu Guernsey

(Symbols of the Bailwick of Guernsey)

 1. Robert SzydlikŚwięci Pańscy w polskiej

          heraldyce samorządowej (Patrons Saint in heraldry

          of Polish selfgoverned territorial units)

 1. Szymon PawlasElementy wyznaniowe w

          węgierskiej heraldyce samorządowej (Elements of

          confessions in heraldry of Hungarian selfgoverned

territorial units)

 

16.00 – 16.30                    przerwa

4.00 –   4.30 PM              Coffee break

 

16.30 – 18.00                  ÓSMA SESJA

4.30 –   6.00 PM            EIGHTH SESSION

 

 1. Paweł Dudziński – Orzeł Biały po I wojnie

          światowej (The White Eagle after the I World War)

 1. Grzegorz Trafalski – Marian Gumowski jako

          heraldyk (Marian Gumowski’s heraldic activities)

 1. Krzysztof Guzek – Wzorcowy system znaków na

          przykładzie gminy miejskiej Łowicz (City of

         Łowicz – an excellent example of a complex of

civic symbols)

 

18.00 – 19.30                  czas wolny

6.00 –   7.30 PM             Free time

 

19.30                                 Kolacja pożegnalna

7.30 PM                            Farewell supper

 

 

       9 września 2018   September 9, 2018

 

8.00 – 9.00                        Śniadanie

8.00 – 9.00 AM                 Breakfast