Rozkłady klasycznych kart

Otrzymanie dokładnej wróżby za pomocą kart wymaga wiedzy oraz odpowiedniej interpretacji kart. Dodatkowo chcąc otrzymać taką odpowiedź na dany problem lub pytanie, powinniśmy zastosować rozkład kart. Jest to ułożenie, przy którym używamy więcej kart. W odpowiednich rzędach i w odpowiedni sposób czytane dadzą nam odpowiedź.
Oto dwa przykłady wróżby z kart klasycznych rozkłady. Jeden łatwiejszy, drugi bardziej zaawansowany.

Rozkład odpowiadający na konkretne pytanie

Chcąc uzyskać odpowiedź na konkretne pytanie zastosuj ten rozkład. Podczas gdy będziesz tasować i układać karty myśl o pytaniu na które chcesz poznać odpowiedź.
Potasuj karty siedem razy, a następnie wybierz trzynaście kart. Następnie wybrane karty ułóż według tego klucza:

 • pierwszy rząd – 1 i 2 karta – dotyczą nieodległej przeszłości,
 • drugi rząd – 3 i 4 karta – teraźniejszość, czyli to co robisz aktualnie w danej sprawie,
 • trzeci rząd – 5, 6 i 7 karta – najbliższa przyszłość, co cię czeka,
 • czwarty rząd – 8, 9 i 10 – możliwe przeszkody, które staną ci na drodze do sukcesu, osiągnięcia celu,
 • piąty rząd – 11, 12 i 13 – dokładna odpowiedź na postawione pytanie, co powinno się zrobić, aby osiągnąć cel.

Każdy z rzędów odczytujesz od lewej do prawej strony.

Rozkład dla ogólnych wróżb – tylko dla samych siebie

Tego rozkładu nie zastosujemy, jeśli będziemy chcieli komuś wywróżyć swoją przyszłość. Jednak, jeśli ciekawi nas nasza przyszłość – ten rozkład uchyli rąbka tajemnicy. Zanim zaczniemy układać karty wyjmujemy swoją reprezentację – mężczyźni powinni sięgnąć po króla kier, kobiety po damę kier.
Następnie resztę talii tasujemy siedem razy, przekładamy lewą ręką do siebie i wyciągamy 14 kart.
Układamy je w następującej kolejności :

 • pierwszy rząd karta 2 i 1,
 • drugi rząd karta 4 i 3,
 • trzeci rząd karta 7, 6 i 5,
 • czwarty rząd karta 10, 9 i 8,
 • piąty rząd karta 13, 12, 11,
 • szósty rząd karta 14.

Karty odczytujesz od lewej strony. Co do znaczenia kart :

 • karty 6, 2 i 8 to twoje plany i marzenia,
 • karty 7 i 9 to twoje osobiste problemy,
 • 14, 5 to sprawy rodzinne,
 • 11, 3 i 13 to niespodzianki, jakie spotkamy w życiu – zarówno dobre jak i złe,
 • 12, 4 i 10 zapowiadają niedaleką przyszłość.

Rzędy są ważne, gdyż karty w tym rozkładzie wzajemnie na siebie wpływają. Sąsiedztwo kart może zmienić znaczenie wróżby, dlatego trzeba wiedzieć jak kolejne karty zmieniają swoje znaczenie.