Godło rzeczypospolitej z okresu panowania Wettinów

Czasy saskie na polskim godle

Jak powszechnie wiadomo po śmierci Zygmunta Augusta z Jagiellonów, tron polski zaczął być elekcyjny. Oznaczało to, że szlachta miała prawo wyboru następnego króla, przy czym nie musiał być to kandydat z kraju. Takim właśnie przypadkiem był August II i August III, czyli dwaj królowie z dynastii Wettinów z Saksonii. Rządzili oni Rzeczypospolitą w I połowie XVIII wieku, a okres ich panowania nazywany jest saskim.

Czasy saskie, a godło Rzeczypospolitej

Godło Rzeczypospolitej z okresu panowania Wettinów nie różniło się zbytnio od tych obowiązujących w okresie panowania innych królów elekcyjnych.
Niezmienny był element pola herbowego podzielonego na cztery. Na przemiennie był na nim ustawiony polski orzeł w koronie oraz Pogoń – rycerz na koniu – symbolizujący Litwę. Było to odniesienie do pełnej nazwy kraju – Rzeczypospolita Obojga Narodów Polski i Litwy.
Od czasów elekcyjnych, następni królowie dokładali na czas swojego panowania tak zwane pole sercowe – piąte pole na środku pierwszej tarczy. Był w nim umieszczany herb danego króla-elekta.

Saski herb

Za czasów panowania Wettinów w polu sercowym był umieszczany podzielony na dwa herb dynastii. W jednym polu były dwa czerwone miecze na czarno-białym polu, a na drugiej części zielony wieniec na czarno-żółtych pasach.
Symbolizowały one dynastię Wettinów oraz Saksonię, z której się wywodzili i której byli królami.