Ekspozycja flagi – protokół flagowy

Chociaż flaga państwowa wydaje się być dobrem wspólnym i dostępnym dla każdego obywatela, warto wiedzieć, że używanie symboli państwowych wymaga właściwej wiedzy admnistracyjnej i prawnej. Nie jest prawdą, że flagą można posługiwać się w dowolnym momencie i w okolicznościach subiektywnie uznanych za stosowne.

Łatwo zauważyć przywiązanie Polaków do kolorów narodowych, tym samym do flagi. Flaga eksponowana jest w najróżniejszych okolicznościach, począwszy od uroczystości państwowych, przez imprezy sportowe, na mniejszą i większą skalę, kościoły, imprezy lokalne, skończywszy na strajkach, prywatnych spotkaniach czy firmach, domach, mieszkaniach prywatnych.

To, jak właściwie powinno się eksponować flagę kraju stanowi protokół flagowy. Ten zaś, sporządzony został według zaleceń Najwyższej Izby Kontroli.

W protokole wyszczególnione zostały okoliczności i sytuacje, w których użycie flagi jest uzasadnione a nawet konieczne. Ujmując tę część protokołu w skrócie, flaga powinna być wyeksponowana na stałe przed wejściem do urzędu państwowego (flagę powinno się podnosić o 8 rano i obniżać po zachodzie słońca). Co więcej, wysokość i miejsce ekspozycji flagi ma ogromne znaczenie, w zależności od okoliczności: na dachu siedziby – informuje, że głowa państwa przebywa w swojej siedzibie lub trwają obrady, przed budynkiem – podkreśla, że znajdujemy się przed budynkiem urzędu państwowego, a wewnątrz – potwierdza komunikaty zewnętrzne.

Jak należy postępować z flagą państwową?

Przede wszystkim na fladze zabrania się przyczepiania jakichkolwiek innych znaków, obrazów bądź liter. Flaga powinna być wywieszona stabilnie, zabezpieczona przez zniszczeniem, w szczególności, gdy jest wyeksponowana na zewnątrz przy niekorzystnych warunkach pogodowych oraz znajdować się na uprzywilejowanej pozycji, w szczególnym miejscu. Flaga umieszczona na mównicy, powinna znajdować się po prawej stronie przemawiającego. Podobnie, jeżeli wisi na podjeździe, powinna znajdować się po jego prawej stronie. W przypadku sytuacji szczególnych, jak na przykład żałoba narodowa, flaga powinna być wyciągnięta do połowy masztu. Flaga nie powinna zostać wyrzucona do śmietnika. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy podczas obchodów świąt narodowych używane są flagi papierowe. Właściwy organ ma za zadanie zatroszczyć się o to, aby wszystkie flagi, po zakończeniu uroczystości zostały zebrane i we właściwy sposób zniszczone. Należy mieć na uwadze, że flaga nie może spaść na ziemię – takie ryzyko istnieje szczególnie podczas nakrywania flagą pomników i posągów.
Istnieją również dodatkowe wytyczne, do których należy się stosować podczas eksponowania flagi RP jednocześnie z innymi flagami.

Obywatel a flaga narodowa

Obywatel powinien wywiesić flagę podczas wszystkich państwowych uroczystości. Może również posłużyć się wyeksponowaniem flagi dla uczczenia prywatnych uroczystości. Obywatel nie może wywiesić flagi z godłem. Ta wersja została zastrzeżona dla podmiotów określnych w ustawie. Wywieszona flaga powinna być czysta i wyprasowana. Jeżeli ulegnie zniszczeniu lub zaplącze się (np. na drzewie, balkonie) powinna zostać niezwłocznie zdjęta. Obywatel jest zobowiązany zwrócić uwagę na kolejność barw wywieszanej flagi. Nieprawidłowa kolejność nie stanowi już symbolu narodowego.