Herb i godło jako znaki wyróżniające

Czym jest herb?

Etymologia herbu wywodzi się z języka niemieckiego, gdzie słowo erbe oznaczało dziedzictwo. Herby to znaki rozpoznawczo bojowe, które ukształtowały się w epoce średniowiecza. Początkowo herb był oznaką stanu rycerskiego, znajdował się na odzieniu rycerza, biorącego udział w bitwie. Kiedy na świecie zaczęło tworzyć się prawo heraldyczne, znaczenie herbu uległo zmianie. Wtedy to herb zaczął być oznaką stanu szlacheckiego, dlatego herbem mogli oznaczać się tylko właściciele ziemscy. W Polsce herby znane są od XIII wieku. Powstawały z inicjatywy rady miejskiej lub wójta i wiązały się z nadaniem przywilejów miejskich. Po zaborach, upadku Rzeczypospolitej herby zostały zamienione na godła.

Czym jest godło?

Godła biorą swój początek od złożonych elementów oznaczających przynależność do pewnej grupy społecznej. Są to między innymi: umowne znaki pasterskie czy kupieckie, starożytne znaki wojskowe, w szczególności floty wojenne czy też symbolika religijno-państwowa towarzysząca powstawaniu pierwszych państw, monarchii i republik. Godła pochodzą nierzadko również od liter różnych alfabetów.
Należy wyróżnić godła państwowe, które pochodzą od godła lub herbu historycznych władców, niosąc tym samym pewną symbolikę historyczną. Godła te umieszcza się na flagach, sztandarach, monetach i są uważane za najważniejsze znaki państwowe, symbolizujące, a nawet stanowiące u suwerenności państwa.

Herb a godło.

Stosowanie wymiennie nazewnictwa herb i godło nie jest poprawne. Terminologia ta została zaniedbana w okresie PRL kiedy to władze socjalistyczne niechętnie odnosiły się do historycznej symboliki narodowościowej. O niepoprawności zamiennego nazewnictwa świadczy fakt, że godło często występuje bez tarczy herbowej, tym samym nie może nazywać się herbem. W wielu państwach godło nie ma żadnego związku z herbem. Zgodnie z prawem heraldycznym godło jest elementem herbu, zatem herb jest dostojniejszą i pełną formą identyfikacji. Za przykład najprościej wziąć Godło Polski: Godłem Polski jest Orzeł Biały. Ten sam Orzeł Biały umieszczony na czerwonym tle, czyli -w heraldyce- tarczy herbowej jest już herbem Polski.

Nomenklatura tych dwóch zagadnień ze względu na tradycję stwarza pewne problemy. W Konstytucji zapisane jest, że godłami RP są herb, flaga i chorągiew. To nie koniec komplikacji między pojęciami herb i godło. Według krytyków, aktualny Orzeł Biały to nieheraldyczny wzór herbu. Problem stworzyła trójwymiarowość herbu, która nie pozwala na idealne odwzorowanie po przeniesieniu go na płaską powierzchnię. W związku z tym, aktualnie nie ma oficjalnego wzoru zatwierdzonego przez stosowne gremia. Różne stylizacje, różnych plastyków nie wprowadzają jednolitego wzoru.
Wciąż powstają nowe inicjatywy zmierzające do sklasyfikowania właściwego nazewnictwa insygniów państwowych, jak również ujednolicenia oficjalnie wzoru Orła Białego wśród tychże symboli Polski.
Sprawa z punktu widzenia historii jest niezwykle istotna.