Jakie rodzaje literackie omawiane są w szkole?

W szkole na języku polskim na pewno nauczyciel będzie od Ciebie wymagał podziału literatury na trzy rodzaje: liryki, epiki i dramatu, czyli trzech gatunków literackich. Czym jest ten cały podział i przede wszystkim co się składa na gatunki i rodzaje literackie dowiesz się z tego wpisu.

Zacznijmy od epiki

Epika wywodzi się z czasów dawnych, a dokładniej z pradawnych mitów, baśni i legend. Na gatunki epickie składa się epopeja, powieść, nowela, opowiadanie, bajka, przypowieść i inne powiązane gatunki literackie. Epopeja jest długim utworem, pisanym w stylu wiersza. Przedstawia ona bohaterów na tle przełomowych wydarzeń. Przykładem epopei jest chociażby  „Pieśń o Rolandzie” czy umieszczony w kanonie lektur „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Powieść to gatunek, o którym każdy na pewno słyszał. Nie bez powodu, bo jest to jeden z najpopularniejszych gatunków literackich pisanych prozą. W powieści wyróżnia się odmiany gatunkowe takie jak na przykład powieść historyczna czy przygodowa. Nowela jest krótkim utworem, której cechą charakterystyczną jest jednowątkowa akcja. Opowiadanie jest pisane prozą, a z kolei bajka i przypowieść to utwór o charakterze dydaktycznym.

Czym jest liryka?

Na lirykę składa się twórczość poetycka, która przedstawia przeżycia wewnętrzne pod postacią refleksji. Zachowanie podmiotu lirycznego może mieć charakter pośredni i bezpośredni. Wyróżnić możemy też podmiot zbiorowy i bezpośredni zwrot do adresata. Wyróżnić możemy następujące gatunki literackie: oda, elegia, pieśń, psalm, hymn, tren, sonet i inne gatunki literackie. Wśród omawianych pojęć warto zwrócić uwagę na odę, która jest utworem o wyniosłej tematyce. Przykładem takiego utworu jest na pewno omawiana na lekcjach języka polskiego „Oda do Młodości” Adama Mickiewicza. Wśród otworów refleksyjnych znajduje się utwór Kamila Krzysztofa Baczyńskiego „Elegia o… chłopcu polskim”.

Kończymy dramatem

Dramat zawdzięcza powstanie greckiemu słowu drama, który oznacza akcję. Jest to gatunek typowy do wystawiania na scenie. W skład dramatu wchodzi komedia, tragedia i dramat satyrowy. W tragedii widzimy przedstawienie konfliktu wybitnej jednostki, której zakończeniem jest klęska głównej postaci. W komedii panuje miła atmosfera z elementami komicznymi. Z kolei dramat satyrowy łączy elementy komiczne z tragicznymi.

Przyswojenie gatunków literackich nie jest trudne. Omawiane lektury obowiązkowe mają na celu przyswojenie trudnych pojęć z gatunków literackich, aby przyswoić je na konkretnych przykładach. Język polski jest trudnym językiem, ale zdecydowanie jego historia, zwłaszcza literatura jest po prostu piękna i ciężko koło niej przejść obojętnie.